กลุ่มอบแห้ง

มะม่วงโชคอนันต์สุกกำลังดีผ่านการอบ ด้วยระบบลมร้อนจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและแมลง สีเหลืองทอง คงคุณค่าทางโภชนาการ อร่อยง่ายแบบ LOW SUGAR

Visitors: 91,414