กลุ่มเคี้ยวนุ่ม

มะม่วงเคี้ยวนุ่ม มะขามเคี้ยวนุ่ม และเสาวรสเคี้ยวนุ่ม

ตระกูลเคี้ยวนุ่ม นวัตกรรมใหม่ ของวรพร เนื้อมะม่วง มะขาม และเสาวรสแท้
ที่มาในรูปแบบเม็ดกลม ทานง่าย หอม นุ่ม เคี้ยวเพลิน เป็นเพื่อนเดินทาง

Visitors: 93,222