กลุ่มแช่อิ่มอบแห้ง

กลุ่มสินค้าแช่อิ่มอบแห้งของวรพร มีทั้ง มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะขามแช่อิ่มอบแห้ง และมะปรางแช่อิ่มอบแห้ง

รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัว ทานเพลิน

Visitors: 91,416