มะม่วงกวนอบแห้ง

ผลิตจากมะม่วงล้วน ผสมผสานระหว่าง มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงพิมเสนที่มีความหอมหวาน

สีสันสวยงาม และมะม่วงโชคอนันต์ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ และรสชาติดี 

ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามสูตรตำหรับดั้งเดิมของวรพรที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย และได้มาตรฐาน GMP,HACCP

Visitors: 93,222