มะม่วงแช่อิ่ม

มะม่วงสดเนื้อกรอบแน่นที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
ผ่านกรรมวิธีการแช่อิ่มตามสูตรตำหรับดั้งเดิมของวรพร
ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย และได้มาตรฐาน GMP,HACCP

Visitors: 91,415