ประวัติองค์กร


ประวัติ บริษัท  ผลไม้แปรรูปวรพร  จำกัด

ที่มาของธุรกิจ

“วรพร”   เริ่มแปรรูปมะม่วงตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าในปี พ.ศ. 2508 ในรูปแบบครัวเรือน ต่อมาปี   พ.ศ.2533 จึงย้ายมาผลิต 

ที่ ต.บางพระ อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา และเริ่มจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2538  ปัจจุบันได้ขยายโรงงานเพิ่มที่ ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  ฉะเชิงเทรา

มะม่วง ถือได้ว่าเป็นผลไม้เก่าแก่ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน มีสายพันธุ์ที่หลากหลายให้ได้เลือกรับประทาน

เป็นผลไม้ที่รับประทานได้อร่อยถูกปาก ทั้งผลอ่อน ผลดิบ และผลสุก มะม่วง เป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตเฉพาะฤดูกาล ช่วงอายุ

ผลค่อนข้างสั้น และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพภายในผลมะม่วงเอง ทำให้เราไม่สามารถเก็บรักษาผลมะม่วงสดไว้รับประทานได้นาน การแปรรูป จึงเป็น

คำตอบ และมีบทบาทสำคัญในการลดความสูญเสีย ช่วยรักษามะม่วงที่มีค่าไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปี โดยยังคงคุณค่าและรสชาติที่อร่อยไว้ได้

ฉะเชิงเทรา หรือถูกเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า  “แปดริ้ว” แหล่งกำเนิดมะม่วง หลากหลายสายพันธุ์ที่ดี และมีคุณภาพสูง อีกทั้งแปดริ้วยังเป็นแหล่ง

รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะปลูกมะม่วง ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้คงอยู่สืบไปจนถึงลูกหลาน จนได้รับการขนานนามว่า “แปดริ้วเมืองมะม่วง” “(Mangoes City)” มะม่วงแต่ละสายพันธุ์ของแปดริ้วจะให้รสชาติ

และเนื้อสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน จึงเกิดเป็นเอกลักษณ์และเสนห์เฉพาะตัว ที่ทุกคนไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติ ต่างชื่นชอบและยอมรับในคุณภาพมะม่วงของ

แปดริ้ว ที่เป็น แหล่งผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก คุณภาพ Premium

ฤดูกาลของมะม่วง คือ ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงนี้จะมีผลผลิตมะม่วงออกมามากมาย เหลือกินเหลือใช้ ชาวแปดริ้วใช้ วิธีการกวน

และการแช่อิ่มเป็นการถนอมอาหาร รักษาผลผลิตเอาไว้ทำให้เก็บได้นานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต การนำมะม่วงสุกไปปอกเปลือก คัดเฉพาะส่วนที่ดี

ไปกวนระเหยน้ำ และตากแดดให้แห้ง ทำให้ได้ มะม่วงกวน ที่เก็บไว้รับประทานได้นาน มะม่วงดิบนำไปแช่เกลือและน้ำตาลทราย ได้เป็น มะม่วงแช่อิ่ม

ที่กรอบ อร่อย

วรพร คัดสรรมะม่วงชั้นยอดของแปดริ้ว และภูมิปัญญาของครอบครัว มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 รุ่น กว่า 50 ปี ของการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ และ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นความเชี่ยวชาญในการแปรรูปมะม่วง และได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน

ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแช่อิ่มและมะม่วงกวนอบแห้งที่ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และอบแห้งด้วยระบบลมร้อน ภายใต้กระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร GMP และ HACCP โดยยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหาร รสชาติต้นตำหรับดั้งเดิม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

และมอบความอร่อยให้คนไทยทั้งประเทศ กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกกว่า  60 ประเทศทั่วโลก

ประวัติความเป็นมาของกิจการโดยสังเขป


2538 ก่อตั้งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพฯ

2541 ตั้งโรงงานสาขาที่ 20/5 หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 40 ไร่ เนื่องจากมีการขยายยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งสินค้ากับ 7-11

2542 เริ่มส่งออกต่างประเทศ ประเทศแรก คือ ออสเตรเลีย ต่อมาคือ จีน อเมริกา อังกฤษ สวีเดน และอีกหลาย ๆ ประเทศ

2543-2553   เข้าขายใน Modern trade ต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น Makro , Big-C , Lotus , 108 shop , Foodland , family mart , Jiffy และร้านของฝากจังหวัดที่ไกลออกไป

เช่น เพชรบุรี อยุธยา สุราษฎร์ธานี ฯลฯ

2554-2558  ปรับปรุงการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

1.สร้างอาคารผลิตที่ได้มาตรฐาน HACCP ขนาด 24 x 60 เมตร 

2.สร้างอาคารสต็อกวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สามารถเก็บเพิ่มเป็น 2,500 ตัน/ปี

3.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หลายชนิดดังนี้

3.1 ตู้อบลมร้อน เปลี่ยนเป็น ตู้อบไอน้ำ ซึ่งประหยัดพลังงานและอบแห้งได้เร็วขึ้นถึง 5 ชั่วโมงจาก 8 ชั่วโมง

3.2 กะทะกวน เปลี่ยนเป็น เครื่องระเหยน้ำแบบเข้มข้นการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผลิตได้เร็วขึ้น และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น ในด้านสีสวย กลิ่นหอม

รสสัมผัสนุ่มนวลและอายุผลิตภัณฑ์นานขึ้น

                           

           ปัจจุบัน   บริษัท มีการเติบโตทางยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 10.25%-16.95% 

- ทางด้านวัตถุดิบ  บริษัทฯได้ติดต่อกับชมรมชาวสวนในประเทศกัมพูชา จังหวัดกำปงจาม  และจังหวัดกำปงสะปือเพื่อจัดส่งมะม่วงสดในปี 2559 เป็นต้นไป  

- ทางด้านแรงงาน  ติดต่อกับบริษัทที่เป็นผู้จัดหาคนงานจากประเทศกัมพูชาและพม่า ขณะนี้บริษัทมีคนงานต่างชาติ 79 คน และคนไทย 95 คน รวม 174 คน


    การทำธุรกิจอาจมีอุปสรรคบ้างตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงแต่บริษัทฯ มีผู้บริหาร คือ คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร จบปริญญาโท การสอนวิทยาศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และคุณพัชรา โสธรนพบุตร จบปริญญาตรี การสอนเคมี จากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในการแปรรูปมะม่วงกว่า 30 ปี

มีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำสูง เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจการอาหาร อีกทั้งยังมีทายาทธุรกิจ คือ คุณชัยพร โสธรนพบุตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงนวัตกรรมอาหาร เข้ามาช่วยดูแลกิจการด้านการผลิต การวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขายต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันต้องแข่งขันกันที่นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีการผลิต

ที่ประหยัดต้นทุน และมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ปัจจุบันระบบการผลิตของโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP , HACCP และยึดมาตรฐาน CODEX ในการผลิตสินค้า ทำให้สินค้าของแบรนด์ วรพร

ทุกตัวผ่านมาตรฐานระดับสากลและสามารถส่งออกต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันยังไม่สามารถทำได้ บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนานำนวัตกรรม

มาเป็นแนวทางในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นแนวโน้มที่ดีและโอกาสในการทำธุรกิจต่อไป


Visitors: 36,359